wtorek, 3 września 2013

Jak przysięgać, żeby przekonać?

Do rąk wpadł mi ostatnio niewielkich rozmiarów tomik z napisanym tytułem "Formy i aryngi aktów wedle dawnego prawa polskiego", który jest o tyle mylący, że znajdujące się w nim gotowe formularze na różne okazje odnoszą się raczej do prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego - Statutu Litewskiego. Pożyteczna ta dla ówczesnych książeczka była po prostu ściągawką podającą gotowe wzorce, gdy należało dokonać jakiegoś aktu prawnego. Jedna z tych formułek jest przysięgą, jaką powinni składać Żydzi,  w sytuacji, gdy ktoś niesłusznie oskarżył ich o kradzież. Moim zdaniem bardzo przekonująca :)

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Roskie, sygn. 110"Rotta żydowska

My, N., przysięgamy Panu Bogu żywemu abrahamowemu izaakowemu i jakubowemu, który stworzył niebo, ziemię i wszystkie żywioły na tym świecie zioła i każdą rzecz na niebie, na ziemi, na powietrzu, na morzu i nasz żydowski zakon ustawił, iż my będąc obwinieni od jegomości pana N. o złodziejstwo i kradzież, jako nie braliśmy, a jeśli ktoś z nas brał i zapierał, bodaj by się nas Bóg zaparł w dzień straszny Sądu swego, niechaj bym się obrócił w solny słup jako Lotowa żona, niech ode mnie odpadnie wszystek dobytek mój, handle, towary, zyski i pożytki moje, niechaj wniwecz się obróci, niechaj ogniem i dymem pójdą, niechaj w popiół zniszczeją, jeżeli niesprawiedliwie przysięgam, i jeżelim niesprawiedliwy w tej przysiędze mojej, aby mnie Pan Bóg zabił, który Sodomę i Gomorę piekielnym ogniem spalił, i aby mnie Pan Bóg wyniszczył z potomstwem moim i na to przysięgam Bogu żywemu, jakom [tu powinno się wstawić imię składającego przysięgę], niechaj Pan Bóg ten mnie zatraci, który Mojżeszowi zakon dał i palcami własnemi na tablicach kamiennych zapisał, tedy jeślibym niesprawiedliwie przysięgał, to niechaj na mnie ten Bóg Stworzyciel wszech rzeczy dopuści plagi wszelkie, chorobami ciężkimi, utrapieniem i ubóstwem, i ciężką nędzą moją żonę, dzieci, potomstwo, wnuki, prawnuki i wszystkich krewnych moich w rodzaju żydowskim do czwartego pokolenia niech karze, niech żywo zgubi i wniwecz obróci, który faraona w Czerwonym Morzu starł i Żydów do ziemi obfitującej mlekiem i miodem przywiodł, jeśli tę przysięgę moją niesprawiedliwie wykonywam, aby mię Pan Bóg stłumił, aby mnie Bóg żywą karał ziemią, jako Datona i Abirona, niech mnie Pan Bóg żywo karze, jako lud wszystek izraelski, na ostatek ażeby Pan Bóg żywy do piekła z ciałem i duszą posłał na wieczne potępienie, jeśli niesprawiedliwie przysięgam."
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz